Povoliť alebo zakázať program Moderátor v systéme Windows 10

Narrator je základný nástroj na čítanie obrazovky, ktorý sa nachádza v operačnom systéme Windows od času nepodporovaného systému Windows XP. Nástroj Narrator je v podstate užitočný pre zrakovo postihnutých používateľov, ale môže ho používať ktokoľvek a každý, aby počul, čo vidíte na obrazovke.

Kým program Narrator možno zapnúť navigáciou do aplikácie Zjednodušený prístup v aplikácii Nastavenia alebo pomocou ovládacieho panela v systéme Windows 10, program Narrator sa dá rýchlo zapnúť aj pomocou klávesových skratiek. V systéme Windows 10 možno program Moderátor aktivovať súčasným stlačením klávesov Windows a Enter.

Keďže program Narrator je možné zapnúť pomocou loga systému Windows + Zadajte klávesovú skratku, niekedy sa funkcia náhodne aktivuje pri stlačení klávesov Ctrl + Enter.

Ak vás zaujíma, ako rýchlo vypnúť alebo vypnúť hlas rozprávača v systéme Windows 10, prečítajte si nasledujúce riešenia.

Na vypnutie programu Moderátor v systéme Windows 10 použite klávesovú skratku

Keď je program Moderátor spustený, klávesovú skratku Windows logo + Enter možno použiť na vypnutie programu Moderátor v systéme Windows 10. Uistite sa, že súčasne stlačíte klávesy Windows a Enter.

Vypnite hlasitosť, aby ste zastavili počúvanie hlasu programu Moderátor

Ak vám horeuvedená klávesová skratka nepomôže rýchlo vypnúť program Moderátor, môžete stlačiť klávesovú skratku stlmiť na klávesnici, aby ste počuli hlas rozprávača. Toto riešenie je užitočné, ak aktivujete program Moderátor pri prezentácii alebo v polovici stretnutia.

Pomocou myši zatvorte program Moderátor

Keď je program Moderátor zapnutý, na paneli úloh sa zobrazí nasledujúca ikona. Ak chcete program Moderátor zavrieť, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu programu Moderátor na paneli úloh a potom kliknite na položku Zavrieť.

Vypnite program Moderátor v aplikácii Nastavenia

Krok 1: Otvorte aplikáciu Nastavenia kliknutím na položku Nastavenia v ľavej časti ponuky Štart.

Krok 2: Po spustení nastavení kliknite na položku Zjednodušenie prístupu .

Krok 3: Kliknite na položku Moderátor a potom kliknite na prepínač v programe Moderátor do polohy vypnuté.

Zatvorte program Moderátor v ovládacom paneli

Krok 1: Otvorte Ovládací panel. Kliknite na položku Zjednodušenie prístupu.

Krok 2: Kliknite na položku Centrum zjednodušeného prístupu. Kliknite na položku Spustiť program Moderátor, aby ste ho zapli.

Dúfam, že to pomôže!