Ext Pre Windows: Prístup k Linuxovému oddielu v systéme Windows

Niekoľko používateľov systému Windows nainštaluje operačný systém Linux v duálnom spustení systému Windows pre niektoré vzdelávacie účely. V prípade, že máte nainštalovaný operačný systém Linux na oddieli systému súborov Ext2FS alebo Ext3FS a chcete mať prístup k tomuto oddielu priamo z operačného systému Windows, musíte použiť nástroj tretej strany, pretože systém Windows nepodporuje tieto oddiely systému Linux.

Paragon Ext Pre Windows je bezplatný nástroj pre Windows na prístup k systému súborov ExtFS na úpravu súborov bez inštalácie špeciálnych ovládačov. Ako už bolo povedané, tento nástroj vám umožňuje plný prístup k systémom Ext2, Ext3 a Ext4 z Windows, čo znamená, že môžete importovať alebo exportovať súbory / priečinky do az diskov formátovaných týmito súborovými systémami.

Nástroj pridáva špeciálny nezmapovaný priečinok do priečinka Tento počítač (Explorer) na otvorenie oddielov ExtFS, kde môžete čítať, zapisovať, upravovať, vytvárať, odstraňovať súbory a priečinky v systéme Windows.

Tento nástroj je veľmi užitočný, ak chcete otvoriť súbory a priečinky uložené na oddieli systému Linux zo systému Windows. Možno budete chcieť vedieť, ako vytvoriť / odstrániť oddiel v systéme Windows 7 a tiež, ako na duálny systém Windows Vista a Windows 7.

Tento bezplatný nástroj pre osobné použitie možno použiť na zobrazenie a úpravu súborov na externých pevných diskoch naformátovaných v súboroch Ext2, Ext3 alebo Ext4.

Ak chcete tento bezplatný nástroj prevziať, musíte sa zaregistrovať v programe Paragon Software.

Paragon Ext for Windows je kompatibilný so systémom Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

Stiahnite si Ext pre Windows